ViSi Mobile

Het ViSi Mobile-systeem is ontworpen om continue monitoring van patiënten te kunnen bieden binnen zorginstellingen zoals ziekenhuizen. ViSi Mobile is een kleine monitor, die om de pols van de patiënt gedragen wordt. Het is een modulair systeem waarmee men de vitale functies continu kan monitoren.

Productoverzicht

Het ViSi Mobile-systeem is ontworpen om continue monitoring van patiënten te kunnen bieden binnen zorginstellingen zoals ziekenhuizen. ViSi Mobile is een kleine monitor, die om de pols van de patiënt gedragen wordt.  Het is een modulair systeem waarmee men de vitale functies continu kan monitoren;

 

✔ Continue niet-invasieve bloeddruk;
✔ Hartslag en hartritmedetectie;
✔ Ademhaling;
✔ Huidtemperatuur;
✔ Zuurstofsaturatie;
✔ Valdetectie.

 

Continue monitoring wordt ingezet om de klinische verslechtering van een patiënt 24/7 vroegtijdig te kunnen signaleren. Deze polsmonitor ondersteunt verpleegkundigen met continu beschikbare data waardoor
extra handelingen niet meer noodzakelijk zijn.

Huidige situatie

Binnen de Nederlandse zorg, worden de vitale functies van patiënten op een verpleegafdeling meerdere keren per dag door het verpleegkundig personeel gecontroleerd. Deze handmatige controle kost erg veel tijd en is daarnaast foutgevoelig aangezien de resultaten moeten worden overgenomen in het patiëntdossier, dit gaat namelijk meestal nog niet geautomatiseerd. Doordat metingen periodiek zijn, blijven patiënten het grootste deel van de tijd ongecontroleerd. Hierdoor blijven subtiele afwijkingen in vitale functies onopgemerkt totdat er complicaties optreden. Op dat moment is het meestal al te laat. Door geen continue monitoring, is het moeilijk te voorspellen of het in de tussentijd mis zal gaan.

 

De oplossing

Met het ViSi Mobile-systeem, kan bovenstaande situatie een stuk efficiënter en minder foutgevoelig worden uitgevoerd. Onderzoeken hebben aangetoond dat continue bewaking van vitale functies zorgt voor significante verbeteringen en een beter inzicht in het ziekteverloop. ViSi Mobile overbrugt hiermee als het ware de kloof tussen de periodieke controle van de verpleegkundige en de intensieve bewaking op de intensive care. Door middel van continue monitoring van belangrijke vitale functies, vroege herkenning en detectie van verslechtering van de patiënt, kunnen clinici tijdig en effectief ingrijpen.

ViSi Mobile® System for Enhanced Patient Care and Safety

All vitals matter. All the time.

.

Voordelen van het ViSi Mobile-systeem voor de zorgprofessional:

 

✔ Alle vitale functies worden continue gemonitord;
✔ Reductie noodoproepen;
✔ Reductie ongeplande IC overplaatsingen;
✔ Betere kwaliteit van zorg;
✔ Bevordering slaapkwaliteit en mobiliteit;
✔ Verbreding klinische blik vpk;
✔ Onderbouwing niet-pluisgevoel vpk;
✔ Verbonden met Wi-Fi en te gebruiken in combinatie met het EPD;
✔ Valdetectie van de patiënt en signaal als advies voor wisselligging om de kans op decubitus te verkleinen;
✔ Lichtgewicht monitor van hoge ICU-kwaliteit;
✔ Verlaging van de kosten.

Sotera Wireless

ViSi Mobile is een product van het Amerikaanse Sotera Wireless. Sotera Wireless is een zorgtechnologiebedrijf, gevestigd in San Diego, Californië. Het doel: “Ziekenhuizen helpen om de patiëntveiligheid binnen de gehele organisatie te verbeteren.”

.