Installatie & Onderhoud

Na aanschaf kunnen ook de installatie en de ingebruikname van medische apparatuur door Stöpler worden geregeld. De technische teams van Stöpler bestaan onder meer uit specialisten die diepgaande kennis hebben van bepaalde apparatuur en die onmiddellijk als troubleshooter kunnen worden ingezet. Daarnaast beschikt Stöpler over een team allround technici die multi-inzetbaar zijn.
 

Levensduurbenadering

Stöpler heeft een programma ontwikkeld om toezicht te houden op de levensduur van medische apparatuur en die door juist en tijdig onderhoud optimaal te verlengen. Hierdoor blijven de kosten voor de totale levensduur laag. Voortdurend toezicht levert de complete historie van apparatuur. Opgeslagen in een database biedt deze informatie een rationeel vertrekpunt voor beslissingen over investeringen in vervangende of nieuwe apparatuur. 

 
Onderhoudsprogramma’s

Zowel het preventieve als correctieve onderhoud aan medische apparatuur kan door
Stöpler worden verzorgd. Voor beide vormen van onderhoud zijn serviceovereenkomsten
op verschillende niveaus beschikbaar. Afnemers en gebruikers van de apparatuur kunnen
zo een programma kiezen dat het beste past binnen de eigen organisatie en budgettaire mogelijkheden.